Psykomotorisk terapi

En helhedsorienteret metode til at nå dine træningsmål

Psykomotorisk terapi varetages af en psykomotorisk terapeut, som er uddannet til at inddrage alle aspekter af mennesket, når dette ønsker forandring. 

Den psykomotoriske terapeut tager afsæt i den enkelte, når vi skal arbejde henimod f.eks en livsstilsforandring. Det betyder mere konkret, at når jeg møder dig, skaber jeg mig et helhedsindtryk af din fysik, dine tanker og følelser samt de forhindringer, som du oplever at have. 

Hvorfor psykomotorisk terapi?

Kroppen reagerer når man som menneske mærker modstand – både uhensigtsmæssig og hensigtsmæssig. 

Ved uhensigtsmæssig aktivitet påvirkes vejrtrækningen og du øger produktionen af negative stresshormoner. Foregår det over længere tid kaldes det stress. 

En nøje veltilrettelagt træning vil give de præcis det muskelarbejde, der skal til for at andre forhold i kroppen ændre sig i positiv retning. Du vil få vendt de negative mønstre og fordi du undervejs i træningen får forlagt ændringerne i kroppen, så bliver du også tvunget til at reflektere over dem. På den måde kan du ikke undgå, at du gennemgår en udvikling og derved åbnes døren til den forandring, som du ønsker 

Hvad vi lægger vægt på i psykomotorisk terapi

Den psykomotoriske terapeut vægter følgende forhold hos mennesket lige højt 

Mekanisk – anatomien: skelettet, muskler og sener 

Systemisk – styresystemet: hormonsystemet og nervesystemet 

Emotionelt – de ufortolkede følelser 

Et psykomotorisk træningsforløb er altså nøje planlagt i forhold til de fysiske og mentale forandringer, som du skal igennem for at opnå dit ønskede mål. 

Ingen standardprogrammer

Du kommer ikke til at møde standardprogrammer, for alt bliver tilrettelagt individuelt og i forhold til din livssituation og erfaringer. 

Psykomotorisk terapi er altså din måde at nå dit træningsmål på og samtidig sikre dig, at du bliver bevidst om de mønstre, som tidligere har hindret dig i at nå dit mål – eller hvis du tidligere har været i mål, ikke at kunne fastholde dig. 

Psykomotorisk terapi – vejen mod en ændring

Mennesket er komplekst og vores handlinger, fortolkninger og fortælling afhænger af den tid, vi er vokset op i, og den krop, som vi bringer med os. 

Hvis du stå med problemstillinger, som du ikke kan få taget hul på på egen hånd og du går med en fornemmelse af, at der skal noget andet til end at tale om det, eller der skal noget andet til end et kost- og træningsprogram, så kan psykomotorisk terapi være vejen henimod en ændring. 

Øget kropsbevidsthed og større selvtillid

Ved psykomotorisk terapi får du en øget kropsbevidsthed og større selvbevidsthed omkring det du tænker, hvad du føler og hvordan du handler. På den måde får du knækket koden til at komme i hus med de ønsker, du har om forandring. 

Formålet er at du skal blive glad for dig selv, du skal blive stærkere og have lettere ved at bevæge dig rundt – både konkret og overført. 

Behandlingsområder

Jeg har bl.a. hjulpet folk med: 

  • Kompleks overvægt – når de genstridige kilo bliver flere og flere 
  • Stress – når krop og psyke ikke længere samarbejder 
  • Genoptræning efter et kræftforløb – herunder traumebearbejdning 
  • Smerte og kroniske sygdom – håndtering og nyorientering  
  • Genoptræning efter organtransplantation 
  • Overgangsalder – når kroppen pludselig reagerer forskelligt fra tidligere 
  • Genoptræning efter fødsel – se mere under efterfødselstræning 
  • Angst, depression & sorg 

Hvad er en psykomotorisk terapeut?

Psykomotorik er en anskuelsesform, som binder krop, følelser og erfaringer sammen som en helhed (mennesket) og sætter det i forhold til den tid du er i. Psykomotorisk terapi er den metode (behandlingsform), som sørger for at ovenstående er i balance ved hjælp af pædagogiske redskaber. 

Osteopati i Måløv

Ready2move åbner klinik i Måløv fra 1/4. 

Vi kan derfor snart tilbyde osteopati på Vesterbro og Måløv.

 

Book nu

Priser