NØDBEREDSKAB under COVID-19

NØDBEREDSKAB

Klinikken har været lukket siden d. 13. marts grundet COVID-19 epidemien.

Fra tirsdag d. 14. april har vi et nødberedskab, hvor vi alene behandler kritiske funktioner, defineret af Sundhedsstyrelsen.

Det er stadig muligt at online booke, men alle bookinger vil blive fulgt personligt op, således at vi sikrer os, at der er tale om en kritisk funktion samt vurderer smittespredning.

En kritisk funktion defineres ved i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Funktionen kan omfatte undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne.

Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab. Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’. Der skal altid ske en individuel faglig vurdering, af hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger ”Ikke-kritiske funktioner, dvs. funktioner, der ikke er rettet mod at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne, skal ikke varetages under epidemien, men udsættes til epidemien er afsluttet.” Kilde: Sundhedsstyrelsen - ”Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19”

Eksempler på kritiske funktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens notat:  Behandlingskrævende tilstande så som akutte smertetilstande med betydeligt påvirket funktionsevne, herunder f.eks. rygsmerter og bækkenløsning - Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medfører forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab.

Vi skal passe godt på alle vores medmennesker, og tænke på dem der er særligt udsatte, og på baggrund af de informationer vi har på nuværende tidspunkt, mener vi ikke, at du skal behandles hvis du falder under følgende kategorier:

  • Du er gravid i tredje trimester
  • Du har en kronisk sygdom
  • eller modtager en form for medicinsk behandling (f.eks. kemo), der betyder, at dit immunforsvar er eller kan være reduceret
  • Du er over 60 år
  • Du har været ude at rejse indenfor de sidste 14 dage
  • Du har været syg indenfor de sidste dage eller er syg lige nu!

Hvis du har symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, og åndenød kan du IKKE modtage behandling hos os, selvom dine symptomer falder under ”kritisk funktion”.

Hvis du er eller har været syg, er det vigtigt, at du er helt symptomfri i mindst to dage, inden du modtager behandling Du har været tæt på nogen der har fået konstateret COVID-19. Eller du bor sammen med nogen der aktuelt er syge.

På klinikken sørger vi selvfølgelig for, at overholder alle krav og retningslinjer ift. hygiejne og derved begrænser smittespredning.

Dette gør vi bl.a. hos Ready2move for at mindske smitterisikoen af COVID-19:

Kritiske funktioner varetages altid under hensyntagen til, at risiko for smittespredning minimeres jf. de anbefalede råd, ikke mindst i forhold til, at minimere smittespredning til patienter, der tilhører risikogrupper.
Alle vores patienter der falder under kategorien ”kritiske funktioner” modtager telefonisk konsultation og vejledning forud for en evt. behandling på klinikken.
Plakater med oplysning om COVID-19 er ophængt på klinikken.
Hvis ikke dine gener falder under ”kritiske funktioner” kan vi evt. aftale en telefonisk konsultation for at hjælpe dig bedst muligt med gode råd og vejledning.
Vi informerer ved bookning af tid, om at man skal aflyse sin tid, hvis man har symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed, og åndenød.
Der informeres ligeledes om dette, på vores hoveddør til klinikken.
Vi cirkulerer imellem 2 behandlingsrum af gangen, således at der er mulighed for god udluftning og rengøring mellem behandlingerne.
Vi beder alle om, at vente uden i træningslokalet hvis venteværelset er optaget.
Hvis vi skal behandle en baby/barn, så er det kun én af forældrene der kan være med til behandlingen. Far/mor og søskende kan desværre ikke overvære behandlingen. De kan heller ikke vente i venteværelset, men må vente i bilen udenfor eller gå en tur udenfor imens behandlingen varer.
Vi har fjernet alt unødigt i venteværelset incl. vandkande og glas - så medtag selv en flaske vand, hvis du skal have noget at drikke.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *